Δημιουργική Απασχόληση

Πέρα από την καθημερινή μελέτη των μαθημάτων των παιδιών για τα παιδιά του Δημοτικού εφαρμόζονται προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα μελέτης Solomind.

Παρέχουν διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες , οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από κατάλληλα εκπαιδευμένους παιδαγωγούς. Σκοπός είναι να αποκτήσουν τα παιδιά γνώσεις, αλλά και να ψυχαγωγηθούν, παίζοντας παραγωγικά.
Τέτοιες δραστηριότητες είναι για παράδειγμα η ζωγραφική, ο χορός κτλ.

Τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης εμπλουτίζουν με νέες λέξεις και φράσεις το λεξιλόγιο των παιδιών και ενισχύουν τις δυνατότητες λογικής σκέψης και ταυτόχρονα, διασκεδάζει τους μαθητές.

Ικανότητες πολύ σημαντικές για να είναι η μάθηση επιτυχημένη από την αρχή..

Connect with us

Aνδρέα Ζαϊμη 5, Στρόβολος, 1ος Όροφος

  • 70007708 (CY)

  •   info@solomindcy.com

Newsletter

Enter your email and we'll send you more information

© SoloMind Αναγωστήρια-Μελετητήρια 2020

Search