Ενισχυτική Διδασκαλία

Τα κέντρα μελέτης Solomind παρέχουν συμπληρωματική ενισχυτική διδασκαλία.

Η ενισχυτική διδασκαλία έχει στόχο να καλύψει τα κενά των μαθητών και να τους φέρει ακόμη περισσότερο σε επαφή με τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα όπως Αγγλικά, Πληροφορική, Μαθηματικά, Παγκύπριες Εξετάσεις και άλλα μαθήματα.

Connect with us

Aνδρέα Ζαϊμη 5, Στρόβολος, 1ος Όροφος

  • 70007708 (CY)

  •   info@solomindcy.com

Newsletter

Enter your email and we'll send you more information

© SoloMind Αναγωστήρια-Μελετητήρια 2020

Search