Μελέτη Σχολικών Μαθημάτων

Τα κέντρα μελέτης SoloMind, αποτελούν ιδανική επιλογή στην καθημερινή προετοιμασία  μαθητών δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.

Οι μαθητές μελετούν καθημερινά όλα τα σχολικά τους μαθήματα για την επόμενη ημέρα, με την καθοδήγηση και επίβλεψη επιστημονικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο εκπαιδευτικός αναλύει το μάθημα, καθοδηγεί τον μαθητή στη μελέτη, και λύνει απορίες. Έτσι, οι μαθητές μας έρχονται σε επαφή με πρακτικές, ιδιαίτερα χρήσιμες για την εκπαιδευτική τους πορεία.

Στα κέντρα μελέτης SoloMind, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την καθημερινή πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας του μαθητή.

Connect with us

Aνδρέα Ζαϊμη 5, Στρόβολος, 1ος Όροφος

  • 70007708 (CY)

  •   info@solomindcy.com

Newsletter

Enter your email and we'll send you more information

© SoloMind Αναγωστήρια-Μελετητήρια 2020

Search