Ενημέρωση γονέων

Τα Μελετητήρια SOLOMIND  με την εγγραφή των μαθητών, ενημερώνουν  τους γονείς για τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ γονιών και δασκάλων – καθηγητών έτσι ώστε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή ενημέρωση των γονέων και την καλύτερη συνεργασία και ενημέρωση τους.

Με την εγγραφή οι γονείς πρέπει να ενημερώσουν τους δασκάλους για τις συνήθειες του παιδιού, τον χαρακτήρα και τιςιδιαίτερες συνήθεις των παιδιών

Η επικοινωνία μπορεί να είναι άμεση, προσωπική, τηλεφωνική με email, sms ή και γραπτή.

Για τα καλύτερα αποτελέσματα είναι απαραίτητη η σωστή συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών για την ενημέρωση προόδου των παιδιών αλλά και τυχών ιδιαίτερων  θεμάτων που αφορούν τα παιδιά.

Σημειώνουμε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία γονέων και δασκάλων για καλύτερα αποτελέσματα  των παιδιών και την διαμόρφωση του χαρακτήρα τους.

 

Connect with us

Aνδρέα Ζαϊμη 5, Στρόβολος, 1ος Όροφος

  • 70007708 (CY)

  •   info@solomindcy.com

Newsletter

Enter your email and we'll send you more information

© SoloMind Αναγωστήρια-Μελετητήρια 2020

Search