Ιδιαίτερη Μελέτη

Τα κέντρα μελέτης Solomind παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Τα ιδιαίτερα μαθήματα είναι σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά και με τρόπο που να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές του ανάγκες.

 Έτσι ο μαθητής αποκτά αυτοπεποίθηση, αυτοσεβασμό και μπορεί να παρακολουθεί τα σχολικά του μαθήματα με περισσότερο ενδιαφέρον και συμμετοχή. 

Connect with us

Aνδρέα Ζαϊμη 5, Στρόβολος, 1ος Όροφος

  • 70007708 (CY)

  •   info@solomindcy.com

Newsletter

Enter your email and we'll send you more information

© SoloMind Αναγωστήρια-Μελετητήρια 2020

Search