Μελέτη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Η μελέτη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, απαιτεί, ειδική παιδαγωγική μεταχείριση και εξειδικευμένη διδασκαλία, η οποία θα ανταποκρίνεται στη φύση των αναγκών τους, έτσι ώστε να αναπτύξουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την νοητική τους ικανότητα και αποτελεσματικότητα.

Τα κέντρα μελέτης Solomind, στηρίζουν και ενισχύουν τη μελέτη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, έτσι ώστε να αναπτύξουν στο μέγιστο βαθμό τις ικανότητές τους, καθώς διαθέτουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό έτσι ώστε η μελέτη των παιδιών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες να γίνει μια εύκολη και αποτελεσματική διαδικασία.

Connect with us

Aνδρέα Ζαϊμη 5, Στρόβολος, 1ος Όροφος

  • 70007708 (CY)

  •   info@solomindcy.com

Newsletter

Enter your email and we'll send you more information

© SoloMind Αναγωστήρια-Μελετητήρια 2020

Search