Μελετητήρια - Φροντιστήρια SoloMind

Κοντά μας τα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν σωστά τα σχολικά τους μαθήματα καθημερινά, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουν δυσκολίες σ΄όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Κέντρα Μελέτης
+
Μαθητές κάθε χρόνο
Χρόνια λειτουργίας
Play Video

Γιατί μας προτιμούν Γονείς και Παιδιά;

Το δίκτυο κέντρων μελέτης SoloMind έχει ως όραμα μέσα από την εφαρμογή στρατηγικών μεθόδων μελέτης να βελτιώνει τις σχολικές επιδόσεις του κάθε παιδιού και πέρα από τις γνώσεις που αποκομεί, να εξελίσσεται και η προσωπικότητα του μέσα από τη συμμετοχή σε διαδραστικές και παράλληλα δημιουργικές δραστηριότητες ώστε να αποκτήσει πολύτιμα εφόδια που θα το ακολουθούν στην επαγγελματική και την προσωπική του ζωή.

Τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης εμπλουτίζουν με νέες λέξεις και φράσεις το λεξιλόγιο των παιδιών και ενισχύουν τις δυνατότητες λογικής σκέψης και ταυτόχρονα, διασκεδάζουν τους μαθητές, ικανότητες πολύ σημαντικές για να είναι η μάθηση επιτυχημένη από την αρχή.

Νέα κέντρα μελέτης SoloMind

Προγράμματα σπουδών - Φροντιστηρίου

Μαθηματικά
Καταρτισμένοι μαθηματικοί βοηθούν μαθητές όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου να ξεπεράσουν τις δυσκολίες με τα μαθηματικά.
Φιλολογικά
Έμπειροι φιλόλογοι συζητούν με τα παιδιά, διαβάζουν, γράφουν ή εκφωνούν επιλεγμένα κείμενα ανοίγοντας τον εκφραστικό ορίζοντα κάθε μαθητή, ώστε να αποκτήσει ικανότητα και αυτοπεποίθηση όχι μόνο στο γραπτό λόγο αλλά και στο προφορικό.
Φυσική
Η διδασκαλία της Φυσικής στη Μέση Εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση και στη μελέτη εννοιών και φαινομένων. Προετοιμάζει τα παιδιά να δρουν ελεύθερα και δημιουργικά μέσα στην κοινωνία, στην οποία τόσο οι επιστημονικές έννοιες και οι εφαρμογές τους όσο και ο τρόπος σκέψης που καλλιεργούν παίζουν σημαντικό ρόλο.
Χημεία
Η χημεία καλείται να δώσει λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα για καθαρότερες μορφές ενέργειας, νέα προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και για αειφόρο ανάπτυξη. Έτσι ο ρόλος του καθηγητή είναι πολύ καθοριστικός, γιατί πρέπει να εμπνεύσει, να ευαισθητοποιήσει και να καθοδηγήσει τους αυριανούς πολίτες τόσο σε θέματα επιστημονικά όσο και σε θέματα καθημερινότητας.
Βιολογία
Η διδασκαλία της Βιολογίας, στοχεύει σήμερα, να οδηγήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες, μέσα από μια διαθεματική διερεύνηση του ζωντανού κόσμου, πέρα από το κλασικό γνωσιολογικό επίπεδο, στην απόκτηση ενός ενιαίου συνόλου βασικών γνώσεων και απαραίτητων δεξιοτήτων, και μιας ολιστικής αντίληψης των Βιολογικών Επιστημών
Λογιστική
Η λογιστική είναι το κρισιμότερο τμήμα κάθε επιχείρησης γιατί δίνει τα αποτελέσματα της επιχείρησης (κερδών ή ζημιών). Το SoloMind Λακατάμιας προσφέρει μαθήματα λογιστικής Λυκείου καθώς και LCCI Level 1, LCCI Level 2 και LCCI Level 3. Το κάθε επίπεδο προετοιμάζει τα παιδιά να διαχειρίζονται με επιτυχία την ρευστότητα κάθε επιχείρησης.
Previous
Next
Ανοιξε και εσυ το δικο σου SoloMind

SoloMind Franchising

Μαζί μας μπορείς να ανοίξεις την δίκη σου κερδοφόρα επιχείρηση σε πιο λίγο από 6 μήνες!