Μελετητήρια - Φροντιστήρια SoloMind

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗΡΙΟΥ

Κοντά μας τα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν σωστά τα σχολικά τους μαθήματα καθημερινά, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουν δυσκολίες σ΄όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗΡΙΟΥ

Το Μελετητήριο είναι ένας χώρος καθημερινής μελέτης. Σκοπός του είναι να διδάσκει στα παιδιά πώς να μαθαίνουν και να οργανώνουν μεθοδικά τη μελέτη τους. Επιπλέον, αποβάλει το άγχος των εργαζόμενων γονέων για το καθημερινό διάβασμα των παιδιών τους.

Ο στόχος του Μελετητηρίου Δημοτικού & Γυμνασίου δεν είναι η απλή διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του μαθητή προς το Σχολείο αλλά η εμπέδωση της ύλης, η αφομοίωση γνώσεων, η διεκπεραίωση της μελέτης σε χρόνους τέτοιους, ώστε να έχει ικανό ποιοτικό χρόνο για τις υπόλοιπες εξωσχολικές του δραστηριότητες.

Το διάβασμα των μαθημάτων της ημέρας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού.

Ο βασικός μας στόχος είναι η εις βάθος μελέτη των σχολικών μαθημάτων της ημέρας, με τη χρήση αποτελεσματικών στρατηγικών μελέτης και ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε μαθητή.

Έτσι, παρόλο που το παιδί διαβάζει σε ομάδες, στόχος μας είναι να καλύψουμε τις ατομικές του ανάγκες σε όλα τα μαθήματα και ενότητες.

Με την ολοκλήρωση των σχολικών εργασιών, βοηθάμε το παιδί να εμβαθύνει στην ενότητα, μέσω επιπρόσθετου υλικού που ετοιμάζεται από την ειδική δασκάλα/δάσκαλο.

Επιπλέον στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι το παιδί κατανοεί την ύλη και δεν μένουν μαθησιακά κενά τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την μετέπειτα πορεία του στο σχολικό περιβάλλον.

1. Μεταφορικό μέσο απο το σχολείο στο χώρο μας
2. Εβδομαδιαίο μενού με φρέσκο φαγητό της ημέρας πριν ξεκινήσει το μάθημα

- SoloΜελέτη+

1. Καθημερινό διάβασμα και απασχόληση μέχρι τις 6 το απόγευμα
2. Προετοιμασία για γραπτές εξετάσεις και διαγωνίσματα
3. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
4. Επαναληπτικές ασκήσεις

- SoloΜελέτη

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Τηλεφώνησε στα κεντρικά γραφεία
  70007708
 • Ηλεκτρονική Διέυθυνση
  [email protected]
 • Κεντρικά Γραφεία
  Akadimias 19, Lakatamia, Nicosia
 • Ιστοσελίδα
  www.solomindcy.com